ADDITÍV GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI SZAKMÉRNÖK
akkreditált egyetemi továbbképzés

Additív gyártástechnológiai szakmérnök szakirányú egyetemi továbbképzés Gödöllőn a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a FreeDee Nyomdai Szolgáltató Művek Kft. szervezésében

Bővítse szaktudását a 3D technológiák jövőálló területének átfogó, elméleti és gyakorlati ismeretével!

Képzési idő:
2 félév

Munkarend:
levelező

Képzés helye:
Gödöllő

Létszám:
8-18 fő

Finanszírozás:
önköltséges

Kezdés:
'23. szept. 28.

Bővítse szaktudását a 3D technológiák keresett, jövőálló területének alapos ismeretével!

 A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (korábbi Szent István Egyetem) a FreeDee-vel szoros együttműködésen Additív gyártástechnológiai szakmérnök levelező továbbképzést indít Budapest közvetlen vonzáskörzetében, Gödöllőn. A FreeDee és a MATE együttes gyakorlati és kutatási tapasztalatukra építve készítették elő az akkreditált képzést, amely eredményeként hivatalos additív gyártástechnológiai képesítés szerezhető.

 

A képzés célja olyan szakmérnökök képzése, akik a már megszerzett műszaki képzési területhez tartozó ismereteiket az additív technológiák tervezési és gyártási folyamatainak, alapanyagainak, valamint alkalmazási lehetőségeik ismeretével képesek összefüggő mérnöki feladatok ellátására, problémák megoldására mind a termék- és gyártástervezés, mind a folyamatfejlesztési, irányítási és ellenőrzési feladatok területén.

Kinek ajánlott az Additív gyártástechnológiai szakmérnök képesítés megszerzése?

additiv gyartastechnologiai szakmernok akkreditalt kepzes 1

A képzést olyan, műszaki ismeretekkel rendelkező mérnököknek ajánljuk, akik szeretnék tudásukat modern, keresett és jövőálló technológiai ismeretekkel bővíteni.

 

Az egyetemi képzésen megszerezhető tudás hasznosságát nehéz lenne megkérdőjelezni. Az additív gyártástechnológiák 80’ évekbeli feltalálásától kezdve, a 2010’ évek gyors terjedése után, mára nehezen találni olyan iparágat, ahol ne alkalmaznák egy vagy több feladat támogatására, a folyamatok fejlesztésére és problémák megoldására a 3D nyomtatási technológiákat. A legszéleskörűbb felhasználásnak a gyártás területén örvend, de emellett például az egészségügy, a kreatív ipar és az oktatás is jelentősen támaszkodik az additív gyártástechnológiák lehetőségeire.

 

A szakirányú továbbképzés a gépipari, a járműipari, az űripar, a repüléstechnika, az egészségipar, a termék- és folyamatfejlesztés műszaki területén dolgozó szakemberek, középvezetők és vezetők számára ajánlott képzés. A képzés ajánlott mind a minőségirányítási, mind a gyártástervezési és -irányítási, valamint anyagvizsgálati területen való hasznosíthatóság szempontjából is.

Tegyen szert akkreditált képesítésre az additív gyártástechnológiák területén!!

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

Additív gyártástechnológiai szakmérnök

A képzésért felelős intézet: Műszaki Intézet, MATE

Képzés munkarendje: levelező

Képzési idő: 2 félév

Képzés helye: Gödöllő

Költségtérítés díja levelező munkarenden: 450000 Ft/félév

Minimális indítási létszám: 8 fő

Maximális felvehető létszám: 18 fő

Képzés gyakorisága:

5 alkalom, havonta általában egy hétvégén másfél nap, péntek-szombat

A részvétel feltétele: műszaki képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és mérnök szakképzettség

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Zsidai László egyetemi docens
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: 06 28 522-000 / 1495 mellék

Az additív gyártástechnológiai szakmérnök továbbképzés során megszerezhető ismeretek

A tárgy a napjainkban rohamosan tért hódító, a korábbi (szubtraktív) gyártási technikáktól gyökeresen eltérő additív, RP (rapid prototyping) és kisszériás 3D gyártási eljárásokat mutatja be. A polimerek és a fémek különböző nyomtatási eljárásainak bemutatásán túl kitérünk a felhasznált alapanyagok jellemzésére, és a technológiai paraméterek bemutatására. A tárgy átöleli a 3D modell megalkotásától a késztermék elkészültéig a teljes folyamatot (CAD modellezés, szkennelés, szeletelés, támasztékok, orientációk, kitöltések tervezése, nyomtatás). Bemutatjuk példákon keresztül a gyakorlati alkalmazási területeket.

– az additív gyártás alapanyagainak, azok tulajdonságainak, előállításának, alkalmazásainak alapismeretei

– az additív technológiák megismerése és összehasonlítása hagyományos technológiákkal, additív, szubtraktív és hibrid technológiák rendszerben való elhelyezése;

– CAD terméktervezési ismeretek, AM tervezési sajátosságok, reverse engineering, rapid prototyping, generatív tervezés, topológiai optimalizálás;

– a célnak megfelelő additív gyártástechnológia kiválasztásához szükséges ismeretek;

– a tervezett 3D modellek nyomtatási előkészítésének folyamata, nyomtatási paraméterek célnak megfelelő beállítása;

– additív gyártástechnológiai berendezések magabiztos üzemeltetése, esetleges problémák megoldása;

– utómunka lépések és utókezelési lehetőségek megismerése;

– az előállított alkatrészek és termékek vizsgálata (anyagvizsgálat, szerkezetvizsgálat, maradó feszültség, anizotrópia, funkcionális tesztek), minőségellenőrzés;

– additív gyártási eljárás széles területeken történő alkalmazása (űripar, repüléstechnika, járműipar, egészségipar, termékfejlesztés).

Szerezzen átfogó, gyakorlatias mérnöki tudást az additív gyártástechnológiákról!

A MATE Műszaki Intézetéről

A Műszaki Intézet az egyik legnagyobb szervezeti egység a MATE-n, gépészeti és informatikai diszciplínák teljes körű gondozásával foglalkozik. Kiemelt kutatási területeik között szerepelnek a technológiai újítások, többek között az anyagtudomány, a 3D nyomtatás-, valamint az additív gyártástechnológia szegmensei. A MATE az első egyetemek között van, ahol elérhetővé vált az Additív gyártástechnológiai szakmérnök szakirányú továbbképzés, amellyel a fővároshoz közeli lehetőséget nyújt annak elvégzésére.

A FreeDee, mint szakmai partner

Nagyon örültünk a lehetőségnek, hogy újabb egyetemmel dolgozhatunk együtt az additív gyártástechnológiai ismeretek hazai terjedéséért. A FreeDee több mint egy évtizede foglalkozik 3D nyomtatással és 3D szkenneléssel, a tudásmegosztás pedig a kezdetek óta központi értéknek számított a működésünkben. Indulásunk óta konferenciákon, szakmai napokon, napi szinten frissülő blogon, nemzetközi híreken és hazai esettanulmányokon keresztül számolunk be az additív technológiák fejlődéséről. 2016-ban megalapítottuk az ország első, 3D technológiáknak dedikált oktatási stúdióját, a 3D Akadémiát, nem sokra rá pedig programot indítottunk azzal a céllal, hogy a hazai iskolákban a következő generáció is megismerkedhessen ezekkel az innovatív megoldásokkal. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel együttműködésben Digitális tárgyalkotás néven tartottunk képzéseket, mindeközben, ahogy kapacitásunk engedi, rendszeresen szervezünk számos nyílt, a gyakorló mérnökök számára értékes szakmai tréninget.

Jelentkezzen most az Additív gyártástechnológiai szakmérnök szakirányú továbbképzési szakra!

Az Additív gyártástechnológiai szakember képzés legközelebb 2023 szeptember 28-án indul.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 15.

Csatolandó dokumentumok: oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata

Kérdése merült fel?

A képzés konkrét lebonyolításával kapcsolatos kérdések:

Dr. Zsidai László, egyetemi docens szakfelelős
MATE Műszaki Intézet, Gödöllő
[email protected]
tel.: +36(28)522-949

Szakmérnöki jelentkezéssel és pénzügyi konstrukciókkal kapcsolatos kérdések:

Éder Zsófia Hajnalka
MATE Szent István Campus Főigazgatóság
[email protected]
tel.: +36(28)522-000/3800 mellék